Running: Cheaper Than Therapy!

You're a Better Runner Than You Think!

Born to Run. Forced to Work!

Can't Stop Running! Won't Stop Running!

《제1회 구미마라톤클럽 회장배 마라톤대회 현장 기록-2020.10.25.-김도형역사문화영상아카이브기록원 제공》

 

https://youtu.be/uAh_MElb6AQ

https://youtu.be/jKcTaIer50A

https://youtu.be/zp5aVcCAuUM

https://youtu.be/gQ62U6u74u8

https://youtu.be/irJ4MnI504Y

https://youtu.be/uxowTvPRJ8w

https://youtu.be/T8pR3av7uXk

https://youtu.be/zS35G-o1oyk

https://youtu.be/J-A9MJMd2-0

https://youtu.be/oEFnRg2QkjY

https://youtu.be/Cbg1Ho1ksww

https://youtu.be/SCfxrBY37Fc

https://youtu.be/PA7RYUE6YyU

https://youtu.be/OdYU4K1BkDY

https://youtu.be/yes4bEtNaQ8

https://youtu.be/7IDAuV7Peow

https://youtu.be/TDoB7o5ghlk

https://youtu.be/LTPhltr_suU

 

https://youtu.be/d4s8TYx8eww

https://youtu.be/Pi3tRfBCT18

https://youtu.be/lWcs-36kWac

https://youtu.be/UsOv_53c0Os

https://youtu.be/423GqK9x6v0

https://youtu.be/EddQltuCTPU

https://youtu.be/X2ziSlQCqAs

https://youtu.be/4UnNs1-SFVY

https://youtu.be/sYERWddWeTg

https://youtu.be/HEx4tAC6FNw

https://youtu.be/2yDNIe-WBkU

 

https://youtu.be/TzTqdjZLZYo

https://youtu.be/FjuGSftrd0w

https://youtu.be/Pzyc0mUqIYo

https://youtu.be/2On3m31wnoM

https://youtu.be/Q7kS_zG-4lE

https://youtu.be/SKO_BtODTYE

https://youtu.be/ZQ9unSNPS5I

https://youtu.be/lJmfHJ2Tm8Y

https://youtu.be/BGh4t3eQI0M

https://youtu.be/BT7oHXiwQBs

https://youtu.be/A4gdrek9i4g

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION