Running: Cheaper Than Therapy!

You're a Better Runner Than You Think!

Born to Run. Forced to Work!

Can't Stop Running! Won't Stop Running!

 

19년1월13일 일요일 구미시 선산읍 선산고등학교 출발 일원 산악 마라톤 13키로 달리기를

1백여명의 동회회 인이 참석한 가운데 실시하고 연맹회장이신 김철광회장 별장에서 성대한

뒷풀이 행사를 하였다.

이번 행사는 연맹 회장께서 받으신 시상금과 개인 사비로 행사를 주관 하였다.

토요일부터 연맹 임원진 20여명이 준비를 하였고 당일 따뜻한 국밥,수육,떡 등으로

언 몸을 녹였다.

 

99F90F3C5C3ABA9A2F0977

 

9958B33C5C3ABA9B2CB827

 

99310F3C5C3ABA9B2D5037

 

9939893C5C3ABA9C2CC2C1

 

9985AC3C5C3ABA9C24A950

 

996B683C5C3ABA9D258ACD

 

997FF03C5C3ABA9E2B8491

 

99E72E335C3ABA9F2F6D2A

 

996530335C3ABAA034D117

 

99C1F0335C3ABAA0315D6D

 

99BD77335C3ABAA13199A4

 

99C2A8335C3ABAA23104F2

 

99C0E4335C3ABAA231D0F8

 

99C56B335C3ABAA331E744

 

9927463E5C3ABAA427DCD6

 

99DE643E5C3ABAA42F2F48

 

9960DD3E5C3ABAA52C5BE3

 

995F633E5C3ABAA62C9625

 

9980E53E5C3ABAA62B27F0

 

99AC0C3D5C3ABF0C32F0CB

 

992CE63D5C3ABF0D336239

 

9927683D5C3ABF0E3621C0

 

9921953D5C3ABF0F303983

 

9952943D5C3ABF0F013D3E

 

991B883D5C3ABF102F9338

 

99AE0C3D5C3ABF11337C02

 

997ECA3D5C3ABF1134921B

 

9960DD3E5C3ABF1231B321

 

995F633E5C3ABF1231E76D

 

9980E53E5C3ABF1330ECA3

 

9913A33E5C3ABF1433D3D6

 

99AE333E5C3ABF142F8FE5

 

9983763E5C3ABF15302F28

 

9917163E5C3ABF163338F0

 

99F90F3C5C3ABF16355516

 

99310F3C5C3ABF17334649

 

9939893C5C3ABF183206B7

 

99ED45385C3AC0CB367B3F

 

99D85A385C3AC0CC2F6618

 

998B7D385C3AC0CC3140F2

 

99B30B385C3AC0CD389F1E

 

99D8D8385C3AC0CE2FBFD9

 

99BFAC385C3AC0CE0255B7

 

9917B2385C3AC0CF320E32

 

99F2CA385C3AC0CF369007

 

996782395C3AC0D034A018

 

998937395C3AC0D033B62C

 

9967E6395C3AC0D127526F

 

99739F395C3AC0D134CF9D

 

99D928395C3AC0D231EA4D

 

991637395C3AC0D329EE73

 

9966D13D5C3AC0D32A2EA1

 

9962093D5C3AC0D437D94F

 

9907023D5C3AC0D42D6F4E

 

999F263D5C3AC0D535F491

 

9928D63D5C3AC0D532337B

 

99C3603C5C3AC003305513

 

991AA03C5C3AC0042E70E2

 

991CC63C5C3AC0053548F5

 

991CEE3C5C3AC005353257

 

9958613C5C3AC0063336CE

 

99F90F3C5C3AC0073666AE

 

99310F3C5C3AC00834E583

 

990BB73D5C3AC008327912

 

99659A3D5C3AC009368C2C

 

9973E73D5C3AC00A366825

 

99C1D33D5C3AC00B340290

 

99C1793D5C3AC00B34B2CE

 

99425C3D5C3AC00C37D21E

 

9998303D5C3AC00C2F6BFC

 

996C76395C3AC00D2C9E82

 

9988E1395C3AC00E32B712

 

993511395C3AC00E3406C6

 

99ACB2395C3AC00F30A815

 

998F8A395C3AC00F2B5B64

 

99E8E33B5C3AC192310E1A

 

99194B3B5C3AC19336C2C3

 

9909423B5C3AC1933790BE

 

99EB283B5C3AC194314B73

 

99CB783B5C3AC19403F5AF

 

99ADE53B5C3AC195042914

 

9924183B5C3AC1962FFD8A

 

99846A3C5C3AC196347296

 

990D6B3C5C3AC1970339C9

 

994B343C5C3AC19736F030

 

9942B23C5C3AC198363FEF

 

996EE93C5C3AC19935ADA2

 

993C963C5C3AC19902257E

 

994C293C5C3AC19A369C64

 

999416375C3AC19B0143AA

 

99F6A6375C3AC19B35A4C9

 

997F11375C3AC19C02D7D7

 

9960C4375C3AC19D389C74

 

993A85375C3AC19E3A4C7C

 

999418375C3AC19F01A2F9

 

993CDE3F5C3AC27205969B

 

99FFD53F5C3AC27307D4D4

 

9940233F5C3AC274055627

 

99A9713F5C3AC2740A8FE7

 

99970F3F5C3AC2750B80CC

 

9979213F5C3AC2752C225A

 

99CA483F5C3AC27609B552

 

9991C13F5C3AC276032EF3

 

99D4F4385C3AC27703C4B3

 

99822B385C3AC27805AD38

 

99FF3F385C3AC27937F0B1

 

99D011385C3AC279387671

 

993D83385C3AC27A2DD065

 

991886385C3AC27B01D786

 

9958B33C5C3AC27B3600E4

 

9984183C5C3AC27C3511EF

 

993C803C5C3AC27C37169E

 

991EF33C5C3AC27D383250

 

998C493C5C3AC27E2E2939

 

99F7C03C5C3AC27E32D86D

 

9926F53C5C3AC27F3754D3

 

99C3543C5C3AC27F2C5261

 

99CAC03B5C3AC28004CBF4

 

99E30F3B5C3AC281039E29

 

99C5713F5C3AC3AA0B293B

 

99A2E03F5C3AC3AB0C40D5

 

99EAF63F5C3AC3AC026BD4

 

99FDC23F5C3AC3AC099041

 

999BF23F5C3AC3AD045B58

 

991B4F3F5C3AC3AE08F3C1

 

992AB13F5C3AC3AE297D22

 

9981E8495C3AC3AF06D1F7

 

9948A6495C3AC3B00161BA

 

99529D495C3AC3B03C9BE4

 

99EED8495C3AC3B1032CCA

 

998300495C3AC3B2069ED4

 

9917EA495C3AC3B202DA5C

 

99E496495C3AC3B3382F57

 

99D366445C3AC3B4345B83

 

990565445C3AC3B4333AE0

 

99896C445C3AC3B503E8FC

 

99DE16445C3AC3B53447B7

 

99BC66445C3AC3B60272B7

 

9991BF445C3AC3B60318D9

 

994CAA445C3AC3B732507E

 

991016445C3AC3B7336E29

 

99989B505C3AC3B8362BBA

 

99C136505C3AC3B901F290

 

9952674E5C3AC4B836908B

 

99050D4E5C3AC4B8022087

 

995B564E5C3AC4B906505E

 

99AC284E5C3AC4B90BBD74

 

99ACF34E5C3AC4BA0B74F8

 

99FA7D4E5C3AC4BB09CF72

 

9947984E5C3AC4BC364949

 

99C32E465C3AC4BC09FC76

 

99260E465C3AC4BD0600B2

 

9997E4465C3AC4BE0A7F73

 

99C2FD465C3AC4BF03F8F7

 

9943F4465C3AC4BF05E59C

 

992760465C3AC4C006445C

 

99EB69465C3AC4C0085CDE

 

999FCE455C3AC4C1336996

 

99A290455C3AC4C23317DD

 

9990C1455C3AC4C2019F50

 

990B95455C3AC4C331CC42

 

99D6CE455C3AC4C338B05D

 

99043D455C3AC4C43647C9

 

995A98455C3AC4C535D674

 

991B1B4A5C3AC4C5036CCE

 

99D89E4A5C3AC4C64010EF

 

992B494A5C3AC4C6098103

 

99FDF94A5C3AC4C70A9C36

 

9941314C5C3AC67A0BEAB2

 

995BE24C5C3AC67B2EDB4E

 

99AD044C5C3AC67C40301E

 

9969CF4C5C3AC67C03B199

 

99AC7C4C5C3AC67D08E112

 

99D4574C5C3AC67D078E8B

 

99809F4C5C3AC67E2D0055

 

99E7814F5C3AC67F013B1D

 

99506A4F5C3AC67F379EEF

 

99ACD14F5C3AC6800297BB

 

99AD034F5C3AC68102F836

 

99E8E54F5C3AC681019AAA

 

9953724F5C3AC68237BBE8

 

9936384F5C3AC683059DB3

 

990E894F5C3AC683339731

 

996A334A5C3AC6840942EF

 

996A4B4A5C3AC68409CA59

 

9962C44A5C3AC685105B6F

 

99DC1F4A5C3AC6850D9345

 

9996384A5C3AC6860854F2

 

9946714A5C3AC68739A06D

 

9937B3455C3AC6893818DE

 

99806B455C3AC6893C59E5

 

99963C455C3AC68A39482D

 

992759455C3AC68A37D72A

 

996945455C3AC68B312F46

 

9989ED455C3AC68C3009F9

 

99F210455C3AC68C343310

 

9977004E5C3AC68D0738D3

 

99D2704E5C3AC68E0CD787

 

9957BE4E5C3AC68E086DB9

 

997C4D4E5C3AC68F076FFA

 

991890495C3AC72506D456

 

9921A0495C3AC72706A606

 

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION